Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Maart - April 2024
 

 

Natuur is niet het probleem, maar de oplossing

Beste natuurliefhebber

Natuur is niet het probleem, maar de oplossing. Het is schandalig dat de politici en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het falende landbouwbeleid, de natuur als zondebok opvoeren. In plaats van een sterke visie te ontwikkelen om de boer een mooie toekomst en een eerlijke prijs te bieden, houden ze elke verandering tegen om het winstmodel van de agro-industrie te beschermen.
Op het terrein werkt Natuurpunt goed samen met meer dan duizend boeren. Jammer dat landbouw en natuur nu zo tegen elkaar uitgespeeld worden. We zijn namelijk geen tegenstanders, maar bondgenoten in de open ruimte die in Vlaanderen zo sterk onder druk staat. Nog elke dag verdwijnt er vijf hectare onder het beton. De landbouwgrond die verdwijnt, gaat vooral naar industrie, woningen en paardenweides, slechts heel beperkt naar meer natuur.

Natuurherstel is nochtans broodnodig. Daarom koopt Natuurpunt gronden, met de steun van de overheid, burgers en bedrijven. Dat doen we 100% voor het algemeen belang: de vrijwilligers verhogen de natuur- en klimaatwaarde en stellen de gebieden open voor het publiek. We kopen trouwens vooral percelen die niet interessant zijn voor landbouw, zoals natte graslanden in beekvalleien.

Er moeten strengere regels komen voor pesticiden, stikstof en (kunst)mest. Onze lucht, bodem en waterlopen zijn enorm vervuild. Maar als er stappen gezet worden om de natuur en het milieu te herstellen, zetten de machtige lobby’s alle middelen in om die tegen te houden. En politici laten zich voor hun kar spannen. Maar we mogen voor deze duurzame transitie nu echt niet op de rem gaan staan.

Een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu zijn onmisbaar voor onze gezondheid, om ons te beschermen tegen de grillen van het klimaat en om onze planten en dieren te beschermen. Ook boeren hebben baat bij een bruisende biodiversiteit, voldoende water en een gezonde bodem. Laat ons er samen werk van maken.

De natuur kan alle hulp meer dan ooit gebruiken. Bedankt voor je steun en betrokkenheid.

Natuur.vriendelijke en strijdvaardige groeten,

Bart Vangansbeke, voorzitter Natuurpunt

Boerenprotesten: vijf vragen van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT vzw) aan Natuurpunt

Naar aanleiding van de boerenprotesten stelde VILT telkens dezelfde vijf vragen aan een andere ketenpartner of stakeholder voorleggen. Ontdek zo waar de raakvlakken zitten en waar de visies precies uiteenlopen. Op 12 februari gaf Natuurpunt zijn kijk op de sector. "Natuurpunt ijvert al jaren voor een gezonde omgeving en duurzame landbouw binnen de milieugrenzen en we zullen dat blijven doen", klinkt het. "We zien de toekomst van de landbouw positief in als ze nu de nodige stappen zet richting verduurzaming."

Hoe kijkt Natuurpunt naar het boerenprotest?
Wat zijn volgens Natuurpunt de belangrijkste vragen van de landbouwers?
Wat kan Natuurpunt doen om een bijdrage te leveren aan een oplossing?
Wat kunnen anderen doen om een bijdrage te leveren aan een oplossing?
Hoe ziet Natuurpunt de toekomst van de landbouw?

Antwoorden op die 5 vragen vind je in deze nieuwsbrief van Vilt.
Vilt informeert de burger over de Vlaamse land- en tuinbouw, met het doel de samenleving meer kennis over en meer begrip voor de land- en tuinbouw bij te brengen. Vilt promoot het concept duurzame landbouw.

 

 

Educatief Natuurbeheer 2024

De kinderen van de 3de graad VBS Ellikom hebben op 9 februari met een paddenoverzetactie aan de Brogelerweg in Ellikom de start gegeven van het ENB 2024. De weersomstandigheden waarbij amfibieën naar hun voorplantingspoelen trekken waren niet ideaal. De kinderen hebben er toch een fijne en leerrijke actie van gemaakt. Als extra hebben ze het Meeuwer dialect naar padden en kikkers met geschreven teksten op bordjes in de kijker geplaatst.

De 2 6des van Klim-op Meeuwen doen op dinsdag 5 en vrijdag 8 maart in de namiddag beheerwerken aan de Gestelbemden in Meeuwen. Polsdikke elzen worden door hen eigenhandig afgezaagd en versleept naar een takkenwal. De educatieve medewerkster en vrijwilligers van Natuurpunt begeleiden en helpen de kinderen.
Ouders, grootouders en sympathisanten zijn welkom.


Kluswerken Vallei van de Abeek
dinsdagnamiddagen 5 maart en 2 april
en zaterdagvoormiddag 20 april

We gaan verder met het opruimen van een vroeger tweede verblijf in het bos bij de Kraaikens (Berkenboomgaard) in Grote Brogel. We hopen daar mee klaar te zijn in april, zodat we nog andere herstellingen en klussen kunnen uitvoeren.

Afsluiten doen we zo als gewoonlijk met koffie en taart.
Wil je meedoen, laat het ons weten. Dan houden we je via e-mail en WhatsApp op de hoogte.
Gewerkt wordt van 13 tot 16 u op dinsdagnamiddag en van 9u tot 12u op zaterdagvoormiddag.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

 

Publieke paddenoverzet ’t Broek Meeuwen
zaterdag 9 maart – 9 u tot 12 uur

Zoals voorgaande jaren worden voor 2024 op 9 maart om 20u00 voor het grote publiek de laatste van de 3 acties georganiseerd. Iedereen kan vrijblijvend meedoen en ervaren wat en hoe paddenoverzetacties in de praktijk gebeuren. Kinderen ervaren dat als een belevenis.
Jan Paesen begeleidt op zaterdagavonden kinderen en volwassenen.

Wel een fluoriserend hesje aandoen en een zaklamp meebrengen.
Bijeenkomst kruispunt Gestelstraat - Kolisbergen. Begin 20u00, einde 21u30.
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38


 

Opruimactie Oudsbergen vrijdag 15 maart
| Peer Proper zaterdag 16 maart – 9 u tot 12 uur


Zwerfvuilinzameling i.s.m. Limburg.net

Bijeenkomst :
- Meeuwen Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen
- Grote-Brogel Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg 
- Peer Kruispunt Kloosterveld/Vredestraat

Info: Jan Paesen (Meeuwen), Jan Hendrikx (Grote-Brogel), Robert Van Dingenen (Peer)

 

Startdag Natuurpunt
zondag 28 april – 14 u tot 17 u

        
Ben je nieuwsgierig naar onze werking?
We maken je graag wegwijs in onze vereniging.
Dommelhuis, Steenweg Wijchmaal 64, Peer

Meer info volgt nog in een volgende nieuwsflits.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planeet Peer: Waterdag 23 maart


 


          

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928