Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Januari - Februari 2024
 

 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer en kern Dommelvallei Peer wenst alle leden en sympathisanten een gezond en voorspoedig 2024

 

Activiteiten in 2024?


Aan een activiteitenagenda voor 2024 wordt op dit ogenblik nog gewerkt.
Heb je interesse, vragen of leuke voorstellen hiervoor, kan je ons dat altijd laten weten via dit google formulier. Klik hiervoor op ACTIVITEITEN 2024.
Graag voor 8 januari.

 

Vrijdag 9 februari 2024
Ledenfeest / algemene vergadering

Zoals de traditie het wil, toasten we met onze vereniging ook graag op het nieuwe jaar!
Daarom organiseren we op vrijdag 9 februari 2024 om 19 u een ledenfeest.
Omdat we jullie willen danken voor je lidmaatschap, je hulp, je aanmoedigingen, de vriendschappen en zoveel meer…
Op deze avond zullen we ook even tijd maken voor enkele korte mededelingen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van de Algemene vergadering van onze vereniging.
We luisteren dan ook graag naar opmerkingen en suggesties van onze leden.
En misschien kietelt het bij jou na het lezen van het jaarboek, ook om wat actiever mee te werken in een of meer van de werkgroepen van het vernieuwende Natuurpunt. Laat het ons weten!
Hopelijk kunnen we op deze manier onze werking blijven verbeteren en vooral mooie vriendschappen opbouwen met alle natuurvrienden van Abeek- en Dommelvallei.
Locatie: ’t Heem Meeuwen


Kluswerken dinsdagnamiddagen 9 januari, 6 februari
en zaterdagvoormiddag 17 februari 2024
Vallei van de Abeek

We beginnen er dit jaar een weekje later aan: tweede dinsdag van januari.
We gaan verder met het opruimen van een vroeger tweede verblijf in het bos bij de Kraaikens (Berkenboomgaard) in Grote Brogel.
Ook in februari gaan we verder, als dat mogelijk is.
Afsluiten doen we met koffie en taart en voor wie wil ook een nieuwjaarsborrel op 9 januari.
Wil je meedoen, laat het ons weten. Dan houden we je via e-mail en WhatsApp op de hoogte.
Gewerkt wordt van 13 tot 16 u op dinsdagnamiddag en van 9u tot 12u op zaterdagvoormiddag.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64


Opzet paddenschermen 
zaterdagvoormiddagen 13 en 27 januari en 3 februari 2024
en hulp bij het overzetten

Al 29 jaar worden in de Vallei van de Abeek en 20 jaar in de Dommelvallei amfibieën overgezet.
In Meeuwen-Gruitrode, Ellikom en Peer werden in totaal meer dan 193.000 dieren overgezet.
De paddenschermen om deze amfibieën tegen doodrijden te behoeden en over te zetten worden geplaatst op volgende data en locaties:
zaterdag 13 januari: Gestelstraat Meeuwen,
zaterdag 27 januari: Brogelerweg Ellikom,
zaterdag 3 februari: Esmeralda Kringwinkel Peer.
Telkens van 9 u tot 12 u.

Helpende handen zijn welkom, goed schoeisel en een fluoriserend hesje zijn gewenst.

Wil je meehelpen met het overzetten, een enkele keer of meerdere keren, laat het ons weten.
Info: Meeuwen en Ellikom: Freddy Janssens 0476 30 67 64
          Peer: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38 

Publieke paddenoverzet avonden
24 februari, 2, 9 en 16 maart 2024

In februari  en maart zijn er de hoogdagen van paddentrek.
Aan de Gestelstraat ter hoogte van de vijvers In den Damp zijn in 2023 3.763 kikkers, padden en salamanders overgezet. De overzet aan de Gestelstraat was de op twee na grootste overzet in Vlaanderen.  Voor 2024 verwachten we weer dit aantal.  

Jan Paesen begeleidt op zaterdagavonden kinderen en volwassenen. Een mooi moment om kennis te maken met de leefwereld van amfibieën.
Iedere deelnemer en deelneemster mag de beestjes vanuit de vangemmer in de overzetemmer plaatsen. Vervolgens bepalen we de soorten en tellen de aantallen. Hierna zetten we de dieren uit in het water, waar ze weer voor voortplanting kunnen zorgen.

Wel een fluoriserend hesje aandoen en een zaklamp meebrengen.

Bijeenkomst kruispunt Gestelstraat - Kolisbergen. Begin 20u00, einde 21u30.
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38


Zaterdag 10 februari 2024
Wintersnoei fruitbomen

Natuurpunt en Velt nodigen uit voor een cursus wintersnoei appel en peer.
Dit jaar zijn te gast in de boomgaard van Jaak Geuns Dijkerstraat 54 3990 Peer/Wijchmaal
van 13u30 tot 16u00.
Er is variatie in rassen bij de wat oudere hoogstam en jonge laagstam.
De lesgever is Pierre Zanders van Velt.
De aanwezigen krijgen de mogelijkheid zelf een kleine snoeibeurt uit te voeren.
Een vuurkorf  is een extra opwarmer.
Warme drank en versnaperingen worden aangeboden tijdens het napraten en als afsluiter van deze wintersnoei.
Deelname: € 5,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden Natuurpunt en/of Velt
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28


Verkiezingsmemoranda: Nu moet het gebeuren

Nog nooit zijn het klimaat en de natuur zo nadrukkelijk aanwezig op de publieke fora als vandaag!
Tijd om toekomstgericht te denken en te handelen: er staat immers heel veel op het spel, ook heel lokaal! Hoe langer we talmen, hoe groter de maatschappelijke kost zal zijn.

Gemeentelijk worden er meerdere acties ondernomen, maar we zijn ervan overtuigd dat er nog sterkere initiatieven genomen kunnen worden voor het herstel van natuur en voor het klimaat.
De vorige 2 gemeenteraadsverkiezingen hebben we als afdeling een memorandum opgesteld en overgemaakt aan de politieke fracties. Verschillende ideeën uit ons memorandum resulteerden in meerdere initiatieven.

Bij het opstellen van dit memorandum laten we ons inspireren door de format van Natuurpunt: “Natuur in ons hart”.
Een ontwerpmemorandum voor de stad Peer werd opgemaakt. Rond 10 januari wordt dit de verschillende fracties van Peer overgemaakt.
Aan dit voor de gemeente Oudsbergen moet nog begonnen worden.

Wil je hierover meer weten over onze wensen voor onze gemeentelijke politieke bestuurders, heb je bemerkingen of aanvullingen, je mag deze ons altijd laten weten.
Je vindt de (ontwerpen van) memoranda via volgende link: VERKIEZINGSMEMORANDA 2024

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928