Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief November - December 2016
 

 

Plantenverkoop

Peer 12 november en Meeuwen 26 november

 

Help de Natuur en zet een "Plant van Hier " in je tuin. Natuurpunt wil de achteruitgang van wilde dieren en planten stoppen.

Veel vrijwilligers zijn daarom dagelijks in de weer om natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar met natuurgebieden alleen lukt het niet. We hebben ook jouw hulp nodig! Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk zou inrichten, dan komt er in een klap een enorm natuurgebied bij in Vlaanderen. Bovendien kunnen natuurvriendelijke tuinen heel wat CO2 uit de lucht halen. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons helpen zo de biodiversiteit vooruit en dragen tegelijk hun steentje bij om de klimaatopwarming af te remmen. In eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf. Vul de bestellijst in en bereid je tuin alvast voor op véél extra leven.

Via onze website http://www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop kan je een bestelling plaatsen die de natuur tweemaal ten goede komt: Rechtstreeks via de aanplant en onrechtstreeks via de winst die opnieuw in de natuur wordt geïnvesteerd door de meewerkende natuurpuntafdelingen.

Op 12 november
Gemeentelijk Technische Dienst Recyclagepark
Industrieweg 3990 Peer

op 26 november
Compostpunt (speelplaats Middenschool) Kapelanijstraat
3670 Meeuwen-Gruitrode

 

 

 

Zondag 13 november 2016

Klimaatwandeling Abeekvallei Grote-Brogel en Reppel

 

Het klimaat op aarde warmt op. In de Limburgse natuur zien we al verschuivingen en zijn planten en dieren bedreigd. De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de mens. Op een eenvoudige manier kennismaken met de klimaatproblematiek. Dat doe je met een klimaatwandeling.

Klimaatgids Madeleine Timmers zal op een bevattelijke en aangename manier het verhaal van de klimaatproblematiek overbrengen tijdens een wandeling doorheen de Abeekvallei.

Klimaatwandelingen is een initiatief van het Provinciaal Natuurcentrum i.s.m. Natuurpunt Educatie.

Bijeenkomst: Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (fietsknooppunt 06) 3990 Grote Brogel (Peer) 14.00 u.
info: Freddy Janssens 0476306764


 


Maandag 14 november 2016

Educatief Natuurbeheer Willibrordschool Reppel

Sint Willibrordschool van Reppel mag als laatste school het ENB voor het jaar 2016 afsluiten.

Aan het Monsveld, in de directe omgeving van de school gaan de leerlingen van het 5de en 6de jaar van juf. Greet houtkantbeheer uitvoeren.

Vrijwilligers van NP zaagden boompjes af. Deze worden door de leerlingen naar een door deze  vrijwilligers bediende hakselaar gesleept.

Dit houtkantbeheer loopt over 7 jaar, waarna opnieuw begonnen wordt op deze locatie.

De leerlingen hebben hier 3 jaren geleden nog een houtkant bijgeplant.

Afspraak: Monsveld gelegen tussen Zandstraat en Monshofweg 9.00 u.
Ouders en sympathisanten zijn welkom.
Info: Jan Hendrikx  011633854  0474407928                    

 

Zaterdag 19 november Dag van de Natuur

in Reppel, Ellikom en Grote Brogel

Zin om je uit te leven in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te helpen? Stroop je mouwen op en help mee op 19 november tijdens een activiteit in onze buurt!

Wij gaan die dag in de voormiddag opruimingswerken uitvoeren op een recent aangekochte percelen aan de Binkermolen in Reppel. Twee vroegere tuinbergingen met inhoud wordt opgeruimd en afgevoerd naar het recyclagepark.

Namiddag gaan we het wandelpad tussen bij de vroegere Slagmolen voorzien van een extra laag houthaksel. Ook op heid Aen de Slagmolen wordt struikopslag verwijderd.

Ook een hap en drankje word je aangeboden. Je maakt er kennis met de meest levendigste beek van Limburg en ook met geëngageerde mensen die samen het beste van zichzelf geven voor meer en betere natuur. 

Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken. Of ook gewoon een kijkje kan komen nemen.

Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 9.00 u en om 14.00 u of ter plaatse

Info: Freddy Janssens 0476306764

 

Zondag 18 december 2016
Maandelijkse beheerwerken

Afhangend van de weersomstandigheden en de terreingesteldheid wordt er een of ander beheerwerk uitgevoerd.Voor de winter staat o.a. het ringen van populieren op programma. Het juiste programma wordt een week vooraf gemaild naar de belangstellenden.  Wil je (eens) mee komen helpen, geef dan je naam (e-mailadres) door.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 9.00 u of ter plaatse
Info: Freddy Janssens 0476306764

 

Zondag 18 december 2016
Winterwandeling Mullemer Bemden

Een geleide wandeling langs de herinrichtingwerken (hermeandering) van de Dommel en de Kleinbeek in de Mullemer Bemden, die het afgelopen jaar werden uitgevoerd. Laarzen of stevig schoeisel


Parking Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66. 3990 Peer 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
 

 

 

Provinciaal Biodiversiteitsproject Kolis goedgekeurd

Meer over dit bijenproject vind je in de volgende nieuwsbrief en in het jaarboek.

 

Natuurpuntafdeling op Facebook

De afdeling heeft een pagina aangemaakt op Facebook: klik hiervoor op deze link.

 

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928