Op de hoogte blijven?

Inschrijven/Uitschrijven
voor onze Nieuwsbrief

Archief

u - u

...Lees meer»

juni 2024
zo ma di wo do vr za
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Zone 4: Grote Brogel - Reppel

Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel)

Locatie:
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de grens Reppel-Bree (Binkermolen) en bossen op Exelmanshoeven en Goolderheide.

Veiligstelling:
In deze zone kwam een huur tot stand en werden op een 8-tal aankopen gedaan:
- Aen de Slagmolen, vroeger weekendverblijf (grasland, vijvers en bos), opp. 0,97 ha,
- Oyevaers Nesthofs veld: elzenbroekbos, opp. 1,10 ha,
- Cluysenaers bosch: wilgenstruweel, opp. 0,85 ha,
- Danielsbos: dennenbos, opp. 0,55 ha,
- De Aabemden: populierenaanplant, opp. 1,10 ha,
- Schoutenhofsveld: grasland en elzenbroekbos, opp. 0, 65 ha,
- In de Nouwen: elzenbroekbos, opp. 0,07 ha,
- Achter de Pastorij: jonge aanplant van populieren en elzenbroekbos, opp. 0,70 ha,
- Reppelerbemden: populierenaanplant met onderplant hazelaren, opp. 0,65 ha,
- Schooterbemden: rij dikke eiken, jonge populierenaanplant met bos, opp. 0,41 ha
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 89,41 ha, waarvan 37,30 ha in Reppel.

Inrichting en beheer:
Op de Molenberg (0,6 ha) en Aen het Steenbroek (1,4 ha) werd de voedselrijke (fosfaatrijke) bovenste bodemlaag afgegraven. Op deze manier geven we typische hooilanden, heide en heischrale graslanden weer de kans tot ontwikkeling.

De stronken rond vijver Exelmanshofsveld en de stronken van elzen op het Schoutenhofsveld werden gefreesd.
De nog overblijvende populierenstronken op Aabemden werden gefreesd en de sparrenstronken rond een vijver op Aabemden werden uitgetrokken. Ook werd nog veel dood hout en opslag verwijderd uit de Aabemden. Ongeveer 3,2 ha werd maaiklaar gemaakt. Het open hooiland-landschap werd hersteld.
Op het Monshof graasden 5 galloways tussen 2 mei en 13 november.
De weide Aan het Steenbroek werd begraasd door paarden.
De 2 percelen heide Aan de Slagmolen werden 2 x begraasd (tweede helft mei en begin september - begin oktober) om de berken- en dennenopslag terug te dringen.

De Sociale werkplaats maaide de hooilanden van Molenberg, Steenbroek, Aabemden-Nelishofsveld en rond het Monshof. In september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan een deel van de percelen in De Aabemden voor de tweede keer.

Het kleinere geplagde heischraal grasland Aen de Slagmolen werd ook gemaaid.
Op het grote heideperceel werd in maart in het kader van het educatief natuurbeheer de opslag van berken en dennen door de school van Reppel uitgetrokken en afgeknipt.

Op onze percelen Nelishofsveld en Monsveld zaaiden we zoals de vorige jaren begin juni boekweit. In november werd er nog rogge ingezaaid. Het graan wordt niet geoogst en dient als voeder voor de akkervogels. Een deel wordt er ook geploegd zonder in te zaaien en dit voor tal van akkerkruiden.
Een houtkant werd door de schooljeugd van Reppel in het kader van Educatief natuurbeheer in november geplant langs de Zandstraat op het Monsveld.
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het Monshof gesnoeid. Ook de houtkant werd opgesnoeid.

Op de vroegere locatie van de Slagmolen van Ellikom werden draadafsluiting, berghokken verwijderd, riet en ruigtes werden gemaaid, bomen rond de vijvers verwijderd, klappoortjes en opstapjes bij de brug (betonnen stuw) geplaatst.
Dit door Natuurpuntvrijwilligers (september), de maaiploeg van de Sociale werkplaatsen, klassen van Agnetendal (oktober), vrijwilligers van de Dag van de Natuur (november).

Freddy Janssens
 

 


geupdate op: 2014-06-15