Het biodiversiteitsproject is al behoorlijk gestart.

Een corridor tussen Kolisbergen en het militair domein werd opengekapt. Bij de Gestelstraat werd een oppervlakte geplagd om terug een jonge heidevegetatie te bekomen, ...

In de laatste week van augustus lopen er een vijftigtal heideschapen gedurende een week. Doel is de opslag van houtige planten (berken, dennen, …), ruige vegetatie en grassen terug te dringen.

In ons biodiversiteitsproject Kolis is er ook een bijenkwaliteitsmonitoring opgenomen door een professioneel bureau. Dit werd toegewezen aan Maarten Jacobs van Nature-ID voor terreininventarisatie alle determinaties en schrijven van een aanbevelingsrapport.
Het eindrapport zal een inleiding krijgen waarin onder meer het aantal soorten wilde bijen, hun rodelijststatus en hun ecologische vereisten opgelijst zullen worden. Verder komen er ook enkele beknopte soortbeschrijvingen van de opvallendste vondsten.
Voorstellen tot verbeteringen van het habitat worden opgelijst. Zowel nestgelegenheden als voedselplanten komen hierbij aan bod.

In de projectaanvraag is ook een algemene insectenmonitoring door vrijwilligers voorzien. We zijn op vrjdag 28 april voor een eerste maal samen gekomen om af te spreken hoe we dit gaan aanpakken. Voorstel is om het gebied Kolisbergen – Gestelbemden – In den Damp geregeld (maandelijks in de zomer) te bezoeken en de waargenomen en gekende soorten insecten (bijen en andere soortgroepen) te noteren, onbekende soorten te fotograferen of te verzamelen.

Dus als je zin heb om mee te doen, of zin hebt een keer mee te lopen, laat dit dan weten. Dan houden we je op de hoogte waneer er op terrein gegaan wordt.

Contactpersoon: Freddy Janssens; 0476 30 67 64 of freddy.janssens55@gamil.com

 

Biodiversiteitsproject provincie Limburg: gemeente Meeuwen-Gruitrode in samenwerking met Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 2016-2018