Een 25-ste jaaroverzicht werd gemaakt over het beheer in onze natuurgebieden, de soortbeschermingsacties daarbuiten, de natuureducatie, het  vele studiewerk dat werd uitgevoerd, .... Dit samengebracht in een verslag van 72 pagina's.

Een gedrukt exemplaat wordt in de loop van januari bezorgd aan de leden, tenzij deze er enkel digitaal over willen beschikken.

Dit jaarboek is in te zien via deze link.

Ook de vorige jaarboeken zijn te raadplegen via de tab "download" op deze site.

Veel leesplezier.