Het Bijenproject Kolis betreft een 20 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen, dat volledig in het beheer is van Natuurpunt vzw (Kolis, Gestelbemden en In den Damp) en de gemeente.
Het project omvat het bijenvriendelijk inrichten van heide, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden. Met deze maatregelen willen we soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij, rode maskerbij en vele andere vooruit helpen.

De uitvoering van het project startte in het voorjaar 2017 en liep tot oktober 2018.

Naast deze terreinverkenning door vrijwilligers, werd in het provinciaal biodiversiteitsproject Kolis een studie opgezet. Hierbij diende de bijenfauna geïnventariseerd te worden, maar de studie diende ook een inzicht te geven in de ecologie van de waargenomen soorten en vooral mogelijkheden voor een betere inrichting en beheer ten voor dele van de bijenfauna.
De studie ‘Inventarisatie wilde bijen Kolis Meeuwen-Gruitrode 2017-2018’ van Maarten Jacobs, Nature-ID, is hier te vinden te vinden en ook op deze site onder de tab downloads.

Biodiversiteitsproject provincie Limburg, uitvoering door de gemeente Meeuwen-Gruitrode in samenwerking met Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 2016-2018.