Het Bijenproject Kolis betreft een 20 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen, dat volledig in het beheer is van Natuurpunt vzw (Kolis, Gestelbemden en In den Damp) en de gemeente.
Het project omvat het bijenvriendelijk inrichten van heide, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden. Met deze maatregelen willen we soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij, rode maskerbij en vele andere vooruit helpen.

De uitvoering van het project start in het voorjaar 2017 en loopt tot oktober 2018.

Heide en heischrale graslanden
In de eerste plaats wordt het voedselaanbod voor de wilde bijen verhoogd. Dit gebeurt door het verwijderen van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) en het verwijderen van houtige opslag (zoals dennen en berken) ten voordele van inheemse nectarbronnen, zoals spork, lijsterbes, rode dopheide, struikheide, muizenoor, biggenkruid, …
Op enkele plekken binnen het projectgebied is de bodem te rijk aan voedingsstoffen om de voedselarme vegetatie van droge en natte heide te ontwikkelen. Hier wordt eerst een dunne laag van de bodem verwijderd. Er wordt ook aandacht besteedt aan extra nestgelegenheden onder de vorm van open zandplekken en dood hout.

Bossen
Door de aanleg van golvende bosranden en een zonbeschenen struiklaag worden het aantal bloeiende planten en de structuurvariatie verhoogd.
Bovendien worden corridors (verbinding tussen twee leefgebieden) voorzien, zodat de bijen zich makkelijker kunnen verspreiden en gebruik kunnen maken van een groter leefgebied.
De corridor tussen de beemden van de Donderslag (In den Damp) en de heide aan de Gestelstraat is in uitvoering.

Hooilanden
De aanwezige hooilanden zullen voortaan gefaseerd gemaaid worden zodat er gedurende een zo lang mogelijke periode een voldoende groot voedselaanbod en voldoende nestgelegenheid aanwezig zijn.

Fauna
In 2017 werd de insectenfauna onderzocht.
Vanaf zaterdag 17 maart wordt er dit jaar om de 2 weken door een groep vrijwilligers alle kleine fauna in kaart gebracht.
Hulp is altijd welkom.

Op 19 maart maakt de school van Plokroy in kader van educatief natuurbeheer een aantal insectentotems.
Deze worden in juni geplaatst in het gebied.

 

Biodiversiteitsproject provincie Limburg, uitvoering door de gemeente Meeuwen-Gruitrode in samenwerking met Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 2016-2018.