Van 24 januari tot 2 februari 2018 was er een kleine trek. We konden 336 dieren overzetten.  Opvallend waren de 107 kleine watersalamanders en de 9 heikikkers.

Door een 'normale' vorstperiode in februari ligt de paddentrek meer dan een maand stil.