AFGELAST Wandelen bij de buur Natuurpunt Bocholt
van 14u tot 16:30u.

Natuurpunt afdeling Bocholt stelt ons een project moerasherstel en waterbuffering voor. Zij hebben in samenspraak met Natuurpunt Beheer vzw in het Natuurgebied Smeetshof dit project opgemaakt om moeras gedeeltelijk naar zijn oorspronkelijke oppervlakte terug te brengen. Water in een natuurlijke, historische en strategische omgeving ter plaatse houden is een ecologisch doel met een toegevoegde waarde. Gids Nol zal over de achtergrond meer vertellen. Ook worden delen van het gebied afgeplagd om de oorspronkelijke heide opnieuw te laten opkomen. En worden er ook poelen aangelegd. Natuurlijk, historisch landschap en water staan centraal.
Smeetshof Smeetshofweg 1 Bochlt

Info: Hendrikx Jan - Tel: 011 63 38 54 of 0474 40 79 28
Meenemen: