Wandelen in Het Vijverbroek bij de buur NPafdeling Kinrooi
van 9u tot 12u.

Bezoek aan Het Vijverbroek, een prachtig moerasgebied op de Belgisch-Nederlandse grens in Kinrooi. Kenmerkend in Vijverbroek zijn de moerasbossen. Deze bestaan uit elzenbroekbos, wilgenstruweel en drijftillen. In het gebied vind je ook populierenbossen en vochtige gaslanden. Wandel met je laarzen over de paden, ontdek de plantenrijkdom en zoek de sporen van de zoogdieren in de modder.
Samenkomst: "De Smakerij", voormalig douanekantoor Venlosesteenweg 403 (Kessenich) 9.00 u.
Er is voldoende parking.
Info: Werner Verheijen 0478 63 08 35
De Smakerij, voormalig douanekantoor, Venlosesteenweg 403 Kessenich Kirooi

Info: Hendrikx Jan - Tel: 011 63 38 54 of 0474 40 79 28
Meenemen: